Intervencije

  • U 18:56 zaprimljena dojava o potrebi otvaranja stana u ulici Milice i Turka u Mandalini. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 19:23.
  • U 16:50 zaprimljena je dojava da se dimi iz osobnog vozila u Docu u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasaca. Intervencija je završena u 17:12.
  • U 16:38 zaprimljena je dojava o požaru autobusa na prometnici kod Danilo-Birnja. Na intervenciju jz izišla JVP Šibenik s dva vozila i sedam vatrogasaca. Požar je ugašen u 17.55.
  • U 10:28 zaprimljena dojava o potrebi pomoći sanitetskoj službi pri prenošenju bolesnika. Na intervenciju su izišla četiri vatrogasca JVP Šibenik. Intervencija je završena u 10:44.
  • U 09:23 zaprimljena dojava o potrebi tehničke intervencije otvaranja stana u Podsolarskom kod Šibenika. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 10:00.
  • U 17:13 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije otvaranja stana s ciljem spašavanja bolesne ili ozlijeđene osobe u  ulici Branitelja domovinskog rata. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 17:38.
  • U 07:38 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije otvaranja stana u cilju spašavanja bolesne ili ozlijeđene osobe u ulici Paška Zjačića. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasca. Intervencija je završena u 08:12.