06.02 2020.

U 06:18 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Donjem polju. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s tri vozila i sedam vatrogasaca. Požar je ugašen u 07:14, opožareno je 3000 m² trave i niskog raslinja.

05.02.2020.

U 21:02 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije uklanjanja lima s krova kuće u gradskom predjelu Njivice u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 21:37.

05.02.2020.

U 20:53 zaprimljena je dojava o padu stabla na prometnicu u gradskom predjelu Vidici u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 21:10.

05.02.2020.

U 19:56 zaprimljena je dojava o padanju kupa i dijela fasade sa zgrade stare pošte na ulicu u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasaca. Intervencija je završena u 20:27.

05.02.2020.

U 19:02 zaprimljena je dojava o požaru dimnjaka na Baldekinu u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 19:23.

05.02.2020.

U 18:55 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije na objektu u Docu u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 19:13.

05.02.2020.

U 18:55 zaprimljena je dojava o požaru dimnjaka u gradskom predjelu Meterize u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 19:23.

05.02.2020.

U 10:26 zaprimljena je dojava o požaru kontejnera za smeće u gradskom predjelu Meterize u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i  tri vatrogasca. Požar je ugašen u 10:42.

31.01.2020.

U 10:45 zaprimljena je dojava o potrebi uklanjanja stabla u krugu PU Šibensko-Kninske u Mandalini. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasaca. Intervencija je završena u 13:50.

28.01.2020.

U 17:52 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji otvaranja stana. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 18:25.

Intervencije

  • U 21:11 zaprimljena dojava o potrebi otvaranja stana u ulici Jurja Šižgorića u Šibeniku.Na intervenciju izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca.Intervencija završena u 21:39.
  • U 15:06 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Goriša. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 16:58. Izgorjelo je 0,5ha trave, niskog raslinja i smrike.
  • U 13:17 zaprimljena je dojava o požaru smeća u kontejneru kod Medicinske škole u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 13:28.
  • U 12:25 zaprimljena je dojava o potrebi asistencije Hitnoj pomoći kod prenošenja bolesne osobe u Docu u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 12:46.
  • U 10:45 zaprimljena je dojava da se  osjeća miris plina u garaži trgovačkog centra City life u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Pregledom garaže nije utvrđena opasnost od plina. Intervencija je završena u 11:40.
  • U 13:45 zaprimljena dojava o potrebi otvaranja stana u Bukićima kod Lozovca. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završila u 14:15, u kući je pronađena mrtva starija muška osoba. 
  • U 16:36 zaprimljena je dojava o požaru drvene barake u Gornjim Ražinama. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s tri vozila i sedam vatrogasaca. Intervencija je završena u 17:33. Radilo se o požaru drvene građe pokraj objekta.