23.12.2019.

U 07:32 zaprimljena je dojava o potrebi ispumpavanja vode iz ugostiteljskog objekta u gradskom predjelu Dolac u Šibeniku. Na interveciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasca. Intervencija je završena 08:48.

22.12.2019.

U 21:08 zaprimljena je dojava o požaru vozila u gradskom predjelu Grad u Šibeniku. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s dva vozila i sedam vatrogasaca. Intervencija je završena u 21:31.

22.12.2019.

U 16:22 zaprimljena je dojava o potrebi ispumpavanja vode iz podruma kuće u Docu u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasca. Intervencija je završena u 17:09.

22.12.2019.

U 13:06 zaprimljena je dojava o potrebi ispumpavanja vode iz caffe-bara Faust u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i jednim vatrogascem. Intervencija je završena u 16:59. 

21.12.2019.

U 08:44 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije otvaranja stana u gradskom predjelu Škopinac u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četri vatrogasca. Intervencija je završena u 09:28.

21.12.2019.

U 04:41 zaprimljena je dojava o prometnoj nezgodi na A-1 kod čvora Šibenik u smjeru Zagreba. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i sedam vatrogasaca. U nesreći je jedna osoba smrtno stradala. Intervencija je završena u 06:06.

20.12.2019.

U 22:51 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji otvaranja stana u ulici Branitelja domovinskog rata u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 23:39.

20.12.2019

U 15:54 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencija na stambenom objektu u gradskom predjelu Bioci u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasca. Intervencija je završena u 16:14.

20.12.2019

U 09:26 zaprimljena je dojava o potrebi ispumpavanja vode u podrumu kuće u gradskom predjelu Jadrija. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasca. Intervencija je završena u 11:14.

20.12.2019

U 08:51 zaprimljena je dojava o potrebi ispumpavanja vode u podrumu kuće na šibenskoj rivi. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i jednim vatrogascem. Intervencija je završena u 09:42.

Intervencije

  • U 21:11 zaprimljena dojava o potrebi otvaranja stana u ulici Jurja Šižgorića u Šibeniku.Na intervenciju izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca.Intervencija završena u 21:39.
  • U 15:06 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Goriša. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 16:58. Izgorjelo je 0,5ha trave, niskog raslinja i smrike.
  • U 13:17 zaprimljena je dojava o požaru smeća u kontejneru kod Medicinske škole u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 13:28.
  • U 12:25 zaprimljena je dojava o potrebi asistencije Hitnoj pomoći kod prenošenja bolesne osobe u Docu u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 12:46.
  • U 10:45 zaprimljena je dojava da se  osjeća miris plina u garaži trgovačkog centra City life u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Pregledom garaže nije utvrđena opasnost od plina. Intervencija je završena u 11:40.
  • U 13:45 zaprimljena dojava o potrebi otvaranja stana u Bukićima kod Lozovca. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završila u 14:15, u kući je pronađena mrtva starija muška osoba. 
  • U 16:36 zaprimljena je dojava o požaru drvene barake u Gornjim Ražinama. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s tri vozila i sedam vatrogasaca. Intervencija je završena u 17:33. Radilo se o požaru drvene građe pokraj objekta.