OBAVIJEST

Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika od 16. ožujka 2020. godine zatvara svoja vrata za javnost. Zaustavlja se rad servisa vatrogasnih aparata za sve fizičke osobe i pojedince te se uvodi zabrana ulaska nezaposlenima u sve prostorije vatrogasnog doma Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika.

Ova mjera ostaje na snazi do daljnjega.

23.06.2018.

U 15:03 zaprimljena je dojava o požaru vozila na auto-cesti A1, 10 km od odmorišta Prukljan u smjeru Zagreb-Split. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i šest vatrogasaca. Intervencija je završena u 16:12.

22.06.2018.

U 01:09 zaprimljena je dojava o požaru smeća u Njivicama. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s 1 vozilom i 2 vatrogasca. Intervencija je završena u 01:31.

20.06.2018.

U 11:43 zaprimljena je dojava o požaru dimljaka u ugostiteljskom objektu u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s 2 vozila i 6 vatrogasaca. Intervencija je završena u 12:35.

19.06.2018

U 14:49 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije otvaranja stana u Jasenovu. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. U stanu je pronađena mrtva muška osoba. Intervencija je završena u 15:38.

18.06.2018

U 02:18 zaprimljena je dojava o prodoru vode u teretni brod koji se nalazi 10-tak n/m od Rogoznice.  Na intervenciju su brodom Lučke kapetanije Šibenik izišli  JVP Šibenik i DVD Rogoznica s 4 vatrogasca i tehničkom opremom za ispumpavanje vode. Dolaskom na brod, nastoji se zaustaviti prodor vode kroz oplatu broda a vatrogasci pumpama održavaju nivo vode. Nakon zaustavljanja prodora vode brod će se remorkerom tegliti prema brodogradilištu u Trogiru. Intervencija je uspješno završena u 16:30.

16.06.2018.

U  17: 21 zaprimljena je dojava o curenju lož ulja iz rezervoara u Rogoznici. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik i DVD Rogoznica s 2 vozila i 5 vatrogasaca. Lož ulje je pretočeno  te je izvršena sanacija zelenih površina i lokalne ceste. Intervencija je završena u 18:38.

15.06.2018.

U 21:38 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije otvaranja stana u ul. Kralja Tomislava u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija je završena u 21:57.

15.06.2018.

U 17:58 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Zatonu. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik, DVD Vodice i DVD Zaton s tri vozila i sedam vatrogasaca. Gorjela je borova šuma i nisko raslinje na površini od 2100 m². Požar je ugašen u 19:19.

15.06.2018

U 16:37 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije ispumpavanja broda u Bilicama. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i jednim vatrogascem. Intervencija je završena u 18:20.

15.06.2018.

U 08:37 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Dubravi kod Šibenika. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Opožareno je 20m² trave i niskog raslinja. Požar je ugašen u 09:15.

Intervencije

  • U 08:13 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na brdu Rasovača kod Perkovića. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik, DVD Perković, DVD Grebaštica i DVD Brodarica s pet vozila i trinaest vatrogasaca. Gorjela je trava i nisko raslinje na nepristupačnom terenu. Požar je ugašen u 12:00, opožarena površina je 35h.
  • U 16:50 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na otoku Žirju. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik, DVD Žirje i DVD Zablaće s dva vozila i 13 vatrogasaca. U gašenju  je sudjelovao i jedan kanader i EKO brod. Gorjela je trava, nisko raslinje, borova šuma i 50 stabala masline na površini od 4 ha. Požar je ugašen u 21:52.
  • U 21:21 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije otvaranja stana u gradskom predjelu Šubićevac u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četri vatrogasca. Intervencija je završena u 21:51.
  • U 20:23 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području grada Šibenika. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija ja završena u 20:57.
  • U 22:26 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Danilo Biranj. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Požar je ugašen u 23:13, opožareno je 600 m² trave i niskog raslinja.
  • U 21:34 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije otvaranja stana u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četri vatrogasca. Intervencija je završena u 22:34.
  • U 18:21 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Danilo Kraljicama. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Gorjela je trava i nisko raslinje na površini od 1500 m² te su nagorjela i četiri stabla masline. Požar je ugašen u19:19.