OBAVIJEST

Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika od 16. ožujka 2020. godine zatvara svoja vrata za javnost. Zaustavlja se rad servisa vatrogasnih aparata za sve fizičke osobe i pojedince te se uvodi zabrana ulaska nezaposlenima u sve prostorije vatrogasnog doma Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika.

Ova mjera ostaje na snazi do daljnjega.

13.06.2018.

U  17:51 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije otvaranja  stana u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri  vatrogasca. Intervencija je završena u 18:12.

13.06.2018.

U 17:26 zaprimljena je dojava o tehničkoj intervenciji otvaranja hotelske sobe u Šibeniku, zbog pružanja pomoći osobi. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 17:43 .

12.06.2018.

U 15:09 zaprimljena je dojava o požaru kontejnera za krupni otpad na predjelu Plana kod Rasline. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik i DVD Zaton s 3 vozila i 6 vatrogasaca. Gorjelo je smeće u kontejneru i 100 m² trave oko kontejnera. Intervencija je završena u 16:52.

12.06.2018.

U 11:39 zaprimljena je dojava o požaru kamiona na cesti između Vrpolja i Boraje. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik i DVD Perković s 3 vozila i 9 vatrogasaca. Požar je zahvatio kabinu kamiona i dio tovarnog prostora u kojem su se nalazila bezalkoholna pića. Intervencija je završena u 13:12.

09.06.2018.

U 01:22 aktiviran je požarni alarm u stambeno poslovnoj zgradi Bioci u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Radilo se o tehničkoj grešci alarmnog sustava zbog grmljavinskog nevremena. Intervencija je završena u 01:42.

09.06.2018.

U 01:22 zaprimljena je dojava o poplavljenom objektu u hotelskom naselju Solaris u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vozila i 5 vatrogasaca. Nakon ispumpavanja prizemnih prostorija pomoćnog objekta uz hotel Niko intervencija je završena u 02:01.

08.06.2018.

U 23:22 zaprimljena je dojava s vatrodojavne centrale o požaru u stambeno-poslovnoj zgradi, na Biocima. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasca. Po izvidu nije pronađena požarna ili druga opasnost. Intervencija je završila u 00:00.

07.06.2018.

U 16:33  zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Rasline. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik i DVD Zaton s dva vozila i šest vatrogasaca. Požar je ugašen u 18:20. Izgorjelo je 1500 m² trave i niskog raslinja.

04.06.2018.

U 11:18 zaprimljena dojava o tehničkoj intervenciji otvaranja stana zbog pružanja pomoći ozlijeđenoj osobi u ul. Stjapana Radića u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s 1 vozilom i 3 vatrogasca. Intervencija završena u 12:11

04:06.2018.

U 00:55 zaprimljena je dojava da gori prizemlje obiteljske kuće u gradskoj četvrti Crnica u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s dva vatrogasna vozila i šest vatrogasaca. U požaru je izgorio veći dio prizemlja,  jedna osoba je ozlijeđena. Požar je ugašen u 02:10.

Intervencije

  • U 08:13 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na brdu Rasovača kod Perkovića. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik, DVD Perković, DVD Grebaštica i DVD Brodarica s pet vozila i trinaest vatrogasaca. Gorjela je trava i nisko raslinje na nepristupačnom terenu. Požar je ugašen u 12:00, opožarena površina je 35h.
  • U 16:50 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na otoku Žirju. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik, DVD Žirje i DVD Zablaće s dva vozila i 13 vatrogasaca. U gašenju  je sudjelovao i jedan kanader i EKO brod. Gorjela je trava, nisko raslinje, borova šuma i 50 stabala masline na površini od 4 ha. Požar je ugašen u 21:52.
  • U 21:21 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije otvaranja stana u gradskom predjelu Šubićevac u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četri vatrogasca. Intervencija je završena u 21:51.
  • U 20:23 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području grada Šibenika. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija ja završena u 20:57.
  • U 22:26 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Danilo Biranj. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Požar je ugašen u 23:13, opožareno je 600 m² trave i niskog raslinja.
  • U 21:34 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije otvaranja stana u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četri vatrogasca. Intervencija je završena u 22:34.
  • U 18:21 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Danilo Kraljicama. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Gorjela je trava i nisko raslinje na površini od 1500 m² te su nagorjela i četiri stabla masline. Požar je ugašen u19:19.