OBAVIJEST

Javna vatrogasna postrojba grada Šibenika od 16. ožujka 2020. godine zatvara svoja vrata za javnost. Zaustavlja se rad servisa vatrogasnih aparata za sve fizičke osobe i pojedince te se uvodi zabrana ulaska nezaposlenima u sve prostorije vatrogasnog doma Javne vatrogasne postrojbe grada Šibenika.

Ova mjera ostaje na snazi do daljnjega.

20.02.2018.

U 06:40 zaprimljena je dojava o potrebi asistencije Hitnoj pomoći u ulici Petra Preradovića u Šibeniku. Na intervenciju je izašla JVP Šibenik s 1 vozilom i 4 vatrogasca. Intervencija je završena u 07:07.

20.02.2018.

U 17:08 zaprimljena je dojava o potrebi otvaranja stana  u ulici Put kroz Meterize u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s 1 vozilom i 4 vatrogasca. Intervencija je završena u 17:46.

19.02.2018.

U 17:58 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije otvaranja stana u ulici Stjepana Radića u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četri vatrogasca. Intervencija je završena u 18:31.

18.02 2018.

U 17:18 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora u Rokićima. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četiri vatrogasca. Intervencija je završena u 17:38, utvrđeno je da se radi o kontroliranom spaljivanju biljnog otpada.

18.02.2018.

U 22:56 zaprimljena je dojava o požaru kontejnera za smeće u Bilicama. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Požar je ugašen u 23:12.

15.02.2018.

U 13:31 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Primoštenom Burnom. Na intervenciju su  izišli JVP Šibenik, DVD Primošten i DVD Rogoznica. Intervencija je završena u 13:40.

11.02.2018.

U 12:28 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Vodica. Na intervenciju izišle JVP Šibenik i JVP Vodice s dva vozila i šest vatrogasaca. Izgorjelo je 1,2 ha trave i niskog raslinja. Intervencija završena u 14:12.

11.02.2018.

U 11:29 zaprimljena je dojava o požaru kontejnera za smeće na Vidicima. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i dva vatrogasca. Požar je ugašen u 11:35.

11.02.2018.

U 17:45 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Konjevrata. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Požar je ugašen u 18:30. Izgorjelo je 0,5 ha trave i niskog raslinja.

10.02 2018.

U 12:04 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora kod benkovačke ceste. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik i JVP Vodice s dva vozila i šest vatrogasaca. Požar je ugašen u 12:37, opožareno je 500 m² trave i niskog raslinja.

Intervencije

  • U 08:13 zaprimljena dojava o požaru otvorenog prostora na brdu Rasovača kod Perkovića. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik, DVD Perković, DVD Grebaštica i DVD Brodarica s pet vozila i trinaest vatrogasaca. Gorjela je trava i nisko raslinje na nepristupačnom terenu. Požar je ugašen u 12:00, opožarena površina je 35h.
  • U 16:50 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na otoku Žirju. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik, DVD Žirje i DVD Zablaće s dva vozila i 13 vatrogasaca. U gašenju  je sudjelovao i jedan kanader i EKO brod. Gorjela je trava, nisko raslinje, borova šuma i 50 stabala masline na površini od 4 ha. Požar je ugašen u 21:52.
  • U 21:21 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije otvaranja stana u gradskom predjelu Šubićevac u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četri vatrogasca. Intervencija je završena u 21:51.
  • U 20:23 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području grada Šibenika. Na intervenciju izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Intervencija ja završena u 20:57.
  • U 22:26 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora na području Danilo Biranj. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Požar je ugašen u 23:13, opožareno je 600 m² trave i niskog raslinja.
  • U 21:34 zaprimljena je dojava o potrebi tehničke intervencije otvaranja stana u Šibeniku. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i četri vatrogasca. Intervencija je završena u 22:34.
  • U 18:21 zaprimljena je dojava o požaru otvorenog prostora u Danilo Kraljicama. Na intervenciju je izišla JVP Šibenik s jednim vozilom i tri vatrogasca. Gorjela je trava i nisko raslinje na površini od 1500 m² te su nagorjela i četiri stabla masline. Požar je ugašen u19:19.